Reacties van bezoekers:

Joan:
Ik mag het niet zeggen, maar ik heb een groot voordeel. Ik hoef niet meer haastig naar het toilet. ook nooit meer voor een kleine boodschap op vieze openbare toiletten.


Asoe Mero:
Het is een verademing dat ik ’s nachts gewoon door kan slapen. Midden in de nacht moeten opstaan is er niet meer bij gelukkig. Ik kan lekker uitslapen. It is all in the mind, zeg ik dan maar.


Phillip:
Ik moet zeggen een mooie website met veel informatie. Komt er ook nog een forum? dat zou wel handig zijn. Dan kunnen we beter met elkaar communiceren.


de Redactie:
Als er een behoefe tis aan een eigen forum, eventueel met een afgeschermd gedeelte dan kan dat. Je kunt dan bijvorbeeld onder een schuilnaam inloggen en je verhaal kwijt. Of problemen voorleggen aan lotgenoten.


Bezoeker:
Waarom doen sommige apotheken zo moeilijk. je moet tegen woordig voor alles apart een machtiging afgeven. Hebben we het niet al moeilijk genoeg?
         Naar boven


WWW . NEFRODRAIN . NL
Uitwisseling van ervaring

Deze website is uitsluitend bedoeld als voorlichtingsmiddel voor een ieder die te maken heeft met een nefrodrain (patiënten, verpleging, verzorging, medici en andere dienstverleners) die graag willen samenwerken en of ervaring willen uitwisselen. Met als doel het doorbreken van taboes en daarmee over een nefrodrain en alles wat daarmee samenhangt te kunnen praten.