Veel gestelde vragen


Waarom deze website?

Toen voor het eerst bij een van ons een nefrodrain geplaatst werd, wisten wij niet goed hoe wij daarmee om moesten gaan. We moesten een heleboel dingen leren, zoals voorzichtig te zijn met deurknoppen, waar het slangetje achter kon blijven haken. Douchepleisters, soorten opvangzakken, speciale bevestigings-pleisters enz. enz. Zaken die wij door vallen en opstaan moesten leren. Geen enkele situatie is dezelfde en een ieder is uniek. Maar we kunnen van elkaar leren en door ervaring uit te wisselen kan het leven een stuk aangenamer worden.


Wat zijn de privacy regels?

Er worden geen persoonlijke gegevens van u bewaard. U kunt anoniem reageren, sterker nog, wij raden u aan om zeker als u onbekend wenst te blijven, niet uw echte naam te gebruiken. Maak gebruik van een zogenaamd wegwerp e-mail adres, of een apart e-mail adres. Verzin een "nick" naam of schuilnaam.


Wat wel en wat niet?

Dit is een particulier initiatief en deze website is opgezet door personen die geen medische opleiding hebben genoten. U kunt aan deze website geen rechten ontlenen en u dient te allen tijde een gediplomeerd dokter te raadplegen en het advies van een dokter of arts op te volgen.
Uw reacties en ervaringen zijn uiteraard van harte welkom.


Hoe komen wij aan de informatie op deze website?

Uit ervaring van de bezoekers, maar vooral door vragen te stellen en zaken op te zoeken.
Bij het samenstellen van deze website is onder andere gebruik gemaakt van bronnen op het internet. Alvorens gebruik te maken van de bronnen op het internet hebben wij alles in het werk gesteld om de auteurs en of makers te achterhalen. Indien u de rechtmatige eigenaar bent van teksten, filmpjes en of foto's en u heeft bezwaar tegen het gebruik hiervan, verzoeken wij u contact met ons te maken.


Worden de vragen door medische specialisten beantwoord?

Indien een vraag door een medische specialist wordt beantwoord, dan zal dat duidelijk vermeld worden.
         Naar boven


WWW . NEFRODRAIN . NL
Uitwisseling van ervaring

Deze website is uitsluitend bedoeld als voorlichtingsmiddel voor een ieder die te maken heeft met een nefrodrain (patiënten, verpleging, verzorging, medici en andere dienstverleners) die graag willen samenwerken en of ervaring willen uitwisselen. Met als doel het doorbreken van taboes en daarmee over een nefrodrain en alles wat daarmee samenhangt te kunnen praten.